Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2007
I 2006 økte eksporten av oppdrettstorsk med 41 prosent. Grunn til jubel? Av Anne Viken (Marta Aase Viken, foto) Totalt ble det i 2006 eksportert torskefisk for 10 milliarder kroner, en økning på 1,3 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med 2005. Eksporten av oppdrettstorsk økte med 41 prosent i fjor, melder Eksportutvalget for fisk. Fjella stuper bratt ned på begge sider av Dalsfjorden i Sogn og Fjordane. Fullkommen turistidyll. Fiskebåter ved kaien, fisk til tørk i taket og fiskestenger langs veggen. Pellets tytet ut av munnen på fisken, forteller fiskerne. Det er ekkelt, sier de og speider utover fjorden. Blikk stille. Ikke en fisk. Ikke en fugl. For i tillegg til å være ekkelt, er det høye fôrforbruket i norsk fiskeoppdrett ekstremt energikrevende. En del av dette havner utenfor anlegget og blir spist av vill fisk, eller rømt oppdrettsfisk. Tobis, kolmule og annen industrifisk er vanligvis viktig næring for både sjøfugl, fisk og hval i det fri, og i 20

Ferskvassfisk dør av klimaendringer

Vi har alt sett det, og det kan komme meir: klimaendringar med stigande temperaturar kan føre til at villaksen får problemer med å overleve i vassdraga. Ein temperaturauke på berre eit par grader kan føre til at store mengder fisk omkommer i elvane. Vi har alt sett det. I tillegg utgjer den lite bærekraftige rømte oppdrettsfisken (det krevast fire fem kilo fisk frå Nordsjøen, såkalt industrifisk, for å produsere ein kilo oppdrettsfisk) ein trussel mot villfisken. Så strengt tatt er det berre å parkere bilen og boikotte oppdrettsfisk. Denne næringa er langt frå bærekraftig. 

Klima