Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober 17, 2009

Korrupt monsterlinje

I desse dagar går debatten om monsterlinja, eller meir presist: kraftleidningen 420 kV Ørskog-Fardal, som skal byggjast gjennom delar av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Statnett planlegg eit rundt 300 kilometer langt luftspenn med master som er opp mot 45 meter høge, og 10. juni gav NVE konsesjon til å drifte linja som omsynslaust skal ture fram gjennom lokalsamfunn og natur. Under linja skal det ryddast eit rundt 40 meter breitt belte. Fleire stader skal kraftleidningane krysse verna område, blant anna Geirangerfjorden. Naturvernforbundet har karakterisert dette som det største naturinngrepet på Vestlandet gjennom tidene... Les heile kommentaren i dagens signert-artikkel i Klassekampen. (by me)

Når ein alpakka har vondt i tenna, må den opereres

Gjengitt med tillatelse. Alle foto privat.