Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april 19, 2010

# Hjernevask-kronikken i dagens Dagbladet

. .Var vel lågmålet. Det er underlig å skulle bli belært om biologi og selvfølgeligheter og gammel forskning frå to stk som openbart ikkje sjølv behersker feltet. Det er ganske sært. Kronikken er her. i kronikken skriv @ eiaihle at Hvorfor snakker folk i Norge norsk og folk i Vietnam vietnamesisk? Her ville «den fornuftige mellomposisjonen ..være at nordmenn har gener som gjør det lettere for dem å lære norsk, og vietnamesere som gjør det lettere for dem å lære vietnamesisk... Er @ eiaihle heilt på jorde? dette er ingen mellomposisjon. dette er total misoppfatning av bio/miljø. her roter dei virkelig med kva ein..

Forskningspublikasjonar frå Bygdeforsk om turisme i distrikts-Norge

Klikk her og les blant anna desse rapportane: Bygdeturisme og gårdsmat i Norge. En nasjonal kartlegging. Innovasjon i bygdeturisme Boplikt i landbruket - bolyst eller botvang? Publikasjon frå Norsk institutt for by- og regionsforskning: FLORØ I FOKUS. Analysen skal inngå som kunnskapsgrunnlag for byutvikling og sentrumsplan i Florø, samt arbeide med omdømmebygging og profilering. Rapporten baseres på analyse av hvordan byen brukes og fungerer, hva slags oppfatninger som eksisterer lokalt om kvaliteter og negative forhold, samt forestillinger om hva som bør gjøres og konstruktive grep for framtidig utvikling. Barrierer og forutsetninger for å lykkes er sentralt. Anbefalingene er knyttet til produkt, prosess og profilering. .

Motmakt i Noreg

kronikk frå Adresseavisa Universiteta utanfor Oslo er noen av dei sterkaste motmaktinstitusjonane i Noreg! Regionavisene er også viktige symbolske motmaktinstitusjonar i det norske systemet. Les også min kronik k om tematikken her. Kjøpt og betalt av sentrum? Universitet er viktige symbol- og maktinstitusjonar.