Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra august 29, 2008

Småprat på hagefest

Znorketrollet -- Har du hørt om det siste teaterstykket mitt? Anne: -- Ja, såvidt. Var det ikkje det som handla om kleshengerkoder i middelalderen? (gitt eksempel på perifer metasamtale) Znorketrollet: -- Jo, det var det. Det handla om kleshengerens påvirkning av den freudianske oppfattelsen av klesskapet, om ein ser bort frå eit par sosiologiske overtydingar, samt legg til ein litterær gonzoforståelse av periferi-sentrum-forståelsen i Dag Solstads fjerde bok lesen ut frå eit Bernt Hagtvedtsk perspektiv. Anne: -- zzzzzzzzzzzzz Znorketrollet: -- Eg lurer på om du synest det er kjekt på denne hagefesten? Anne: -- zzjoda, gratizzzzzzzzzz drikke. Ahh, er klokka alt åtte? Har jo vore her i berre ein halv tzzzime jo. Znorketrollet: --Ja du må helse på redaktøren min. Anne: -- Ja.. Znorketrollet: -- Dette er Anne, Anne vil gjerne skrive ei bok om nordområdenes betydning for utvikling av teatertriologier sett frå eit sosiologisk venstreperspektiv. Redaktør: -- Ahhh, du vil, så kult! E

Serie om matproduksjon i Dag og Tid - startar fredag 29.august

Dag og Tid trykker i dag første sak i ein serie saker om norsk matproduksjon, signert meg. Fjøsa er bygde etter dei same måla, ein nyttar dei same dyrerasane, og kyrne får den same kosten. Skilnaden er at økologiske kyr får gras frå enger dyrka utan bruk av kunstgjødsel og sprøytemiddel og at dei får økologisk kraftfôr. Uansett, kraftfôr får dei, og kraftfôr er produsert med bruk av både maskiner og olje. Så kvar ligg resten av skilnadene mellom konvensjonell og økologisk mjølkeproduksjon? I mentaliteten til bonden som driv? Om økologi og næringsvit (Anne Viken)