Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april 1, 2010

Intervju om feminisme: kva er vi ueinige om ??

Spørsmåla i denne bloggposten vart stilt til meg sjølv og Anne Bitsch på bakgrunn av debatten mellom oss i Aftenposten sommaren 2009 Intervjuet er på trykk i Fett nr 1, 2010 , og der kan du også lese Bitsch sine svar. I denne bloggposten ligg kun mine. Les Bitsch sin kronikk "Når biologi blir skjebne" og mitt lesarbrev "Feminister som vedheng" , som var eit svar på denne kronikken. Desse to innlegga er bakgrunnen for at Fett stilte spørsmåla under. 1) Du har skrevet og uttalt deg om feministiske tema, som feminist, i mange forskjellige sammenhenger, men er også aktiv som skribent, debattant og fagperson om andre tema. En kan selvfølgelig legge til grunn en samfunnsanalyse som sier at kjønn og kjønnsmakt er en grunnleggende faktor for alle samfunnsmessige relasjoner, men rent praktisk: Hvilke spørsmål i dag mener du angår feminismen særskilt, og hvilke engasjerer du deg mest i? (Og selvfølgelig: Hvorfor det?) Eg er opptatt av er at feminismen må vere og fr

Opphev odelsretten!!?

No i påska har vi fått eit slikt forskningsspørreskjema frå Bygdeforskning , det er skikkelig omfattande og skal svarast på i detalj. Eit av spørsmåla var: fører utviklinga i landbruket til at folk kvir seg for å overta garden? Svaret er sjølvsagt. Det er JAAAAAAA! Eit anna spørsmål var: bør odelsretten opphevast?? Svaret er JAAAAAAA. I den forbindelse postar eg her ein kronikk som er trykt i siste utgåve av Bygdeungdommen , som blir utgitt av Norsk Bygdeungdomslag , signert underteikna, og skriven på bestilling frå Bygdeungdommen, tema valgfritt. Opphev odelsretten For nokre få år sidan vart det i regi av Norges Bygdekvinnelag ringt rundt til eigarar av fråflytta gardar på Veitastrond i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Spørsmålet var om nokon av desse kunne tenke seg å selge garden. Årsaka til at ein ringde, er at mange var på utkikk etter ein gard, men gardar var vanskelige å få tak i. På same tid stod ei rekke gardar tomme. Luster ønskte seg også fleire tilflyttarar, og m