Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra juli 21, 2009

Ingen brølte eller låg fulle i gatene før i tida

Også før kaffe ble en alminnelig drikk, fant russserne ett og annet pussig i Vesten. En av de tidligste rapporter fra reisende russere stammer fra 1667-68. Da besøkte de første russiske utsendingene Spania, og de kunne blant annet berette: "Aldri så vi mennesker ligge drukne på gatene eller løpe berusede omkring og brøle". (Russland er et annet sted, Peter Normann Waage). Sanneleg det seier eg deg: tidene forandrar seg.

Nynorskdialog: frå isfront til whiskey-bad

Før i gamle dagar var det slik at eg stadig møtte sinte mållagsfolk på byen som ikkje ville helse, eller som klinte seg oppetter ein stakkar og masa i time etter time, og som meinte at alt ein meinte om nynorsk var og blei vanvittig galskap. Det var harde tider med mange lange stygge blikk og overberande nikk. Men så kom Håvard Øvregård, ein whiskeydrikkande slugger frå Vestlandet, og det blei for oss nynorskkritiske stemmer med blondt hår på toppen hotline både ned i whiskeyflaska og inn i kåken til Øvregård. Slikt blir det høglydt dialog av. Frå isfront og fornektelse av motstandere har målrørsla endra sin taktikk i møte med debattantar som blir påstått målfiendar av dei vranglesande. Applaus utdeles.

Datalagringsdirektiv. Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati.

Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet. Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste. Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør. Vi krever at samtlige politiske partier -