Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april 25, 2010

Pressemelding: Forlagets omtale: Mi bøgd, bind en.

«Romanen åpner med en svimlende beskrivelse av et selvbiografisk drap på en hund. Derfra fortelles det om forfatteren Oscars kamp for å mestre livet, Bøgda, seg selv og sine egne ambisjoner på vegne av forlaget, i møte med de vattnissene han har rundt seg. Bøgda, bind en utforsker det å vokse opp og være overgitt en verden som ser ut til å være komplett, avsluttet, lukket og smekk full av flatbanka kuer og stoler av stein, der hver dag kan bli din siste i kamp mot hulesteinbjørn eller andre prehistoriske ulumskheter som uansvarlig nok fortsatt lever på Vestlandet. Romanen beskriver det unge blikkets varhet og usikkerhet, der det registrerer dyrs tilstedeværelse og vurderinger med en destruktivitet som er voldsom og nesten morsom i sin konsekvens. I en vanvittig prosa som oppsøker det sårbare, det pinglete og det eksistensielt steinbærende, blir dette en dypt upersonlig roman, flokkutprøvende og konvensjonell. Et eksistensielt omdreiningspunkt er hundens død, et annet er kanskje hove

Lov om velferd for Vestlendinger.

Lov om velferd for Vestlendinger. Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Basert på Lov om dyrevelferd/ parodi: arv og miljø og forskjell på folkegrupper. # Hjernevask § 1. Formål Formålet med loven er å fremme god Vestlandsvelferd og respekt for Vestlendinger. Loven skal også skissere hvordan Vestlendinger best kan behandles så de ikke kommer til å utgjøre en fare for Østlendinger. § 2. Virkeområde Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for sogninger, bygdinger og nabobygdinger. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte bygdefolk dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende sambygdinger. § 3. Generelt om behandling av Vestlendinger Vestlendinger har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for Østlendinger. Vestlendinger skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. § 4. Hjelpeplikt Enhver som påtreffer en Vestlending som åpenbart er syk, skadet eller