Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar 20, 2008

Nok en spiker i SVs frynsete rykte som "kunnskapsparti"

Den politiske hestehandelen mellom SV og Sp, der den ene (SV) fikk viljen sin med vern av Trillemarka og den andre (Sp) viljen sin om å flytte NVH til Ås, bidrar til å ytterligere svekke SVs frynsete utdannings- og forskningspolitiske rykte. Fredag 11. januar kom forsknings og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) til et fullsatt fellesauditorium ved Norges Veterinærhøgskole (NVH). Hun fortalte at det er hun, som fagstatsråd, som har gått inn for flytting av NVH til Ås, og som har gått inn for sammenslåing av NVH med Universitet for miljø og biovitenskap (UMB). Her var flere hundre tilhørere. Studenter og ansatte satt i trapper og sto langs alle vegger. En etter hvert stressa Aasland la vekt på at flyttingen var hennes ønske. Luften ble tett, tida gikk og det haglet spørsmål fra salen mens Aasland talte det slagne fagmiljøene midt imot. Som femteårsstudent ved NVH har jeg fulgt saken over tid, to ganger har studentene stemt mot flytting. To ganger har vi blitt oversett. Flyttinge