Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra november 9, 2008

Hvorfor har vi en matvarekrise og hvordan kommer vi oss ut av den?

STORMØTE: Høye priser og tomme matfat : I 2007 vokste prisene på basismatvarer dramatisk over hele verden. FNs tusenårsmål ønsker å halvere antall fattige før 2015, mens stigende matpriser risikerer å doble antallet mennesker som sulter. De høye internasjonale matvareprisene rammer både fattige i byen og på landsbygda. Det finnes mange og kompliserte årsaker til den nye matvarekrisa. Globaliseringskonferansen 2008 på Folkets hus i Oslo. Are og Anna er med! Eg lar meg alltid provosere over gigantkonsernet Monsantos framferd i land etter land. Sjå denne videoen: The future of food Det er skremmande korleis gigantar som Monsanto går fram for å vinne markedsandeler.

Norsk dekning av det amerikanske valget

Kvifor amerikanske valg får så stor merksemd i Norge: Dette er mine stikkord til debatt om norsk dekning av det amerikanske valget på nrk p2. Generelt om amerikansk valg: Kvifor USA generelt og det amerikanske presidentvalget spesielt interesserer så sterkt: - elsk/hat forhold til USA -- eit schizofrent forhold - sterk tradisjonell kulturell og sikkerhetspolitisk tilknytning. Norge omtales jo som den 51.staten i USA. - Alle føler at dei kan USA, eller at dei kan masse om USA, pga sterke band og amerikansk massekultur. - USA er svært sammensatt: Fasinasjon som vedvarer - mykje av fasinasjonen og forhåpningene som rettes mot vårt USA, har sammenheng med ein sterk opplevd kulturell og politisk nærhet: eit opplevd felles idegrunnlag med demokrati i sentrum, parallelle utenrikspolitiske erfaringer og ønsker - sosiale og personlige band på grunn av migrasjonen til USA frå Europa, alliansefellesskapet under 2.verdenskrig og sidan gjennom NATO. Interessen for amerikanske presidentvalg gene