Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april 6, 2009

Matrett 2009 - rett til matsikkerhet og matsuverenitet

Vi er for en ny internasjonal handelspolitikk som: • bygger på at alle land må ha rett til bærekraftig matproduksjon til egen befolkning, • skiller mellom produksjon av mat til egen befolkning og produksjon for eksport, • gir alle land rett til å bestemme nivået på støtten og beskyttelsen av bærekraftig matproduksjon til egen befolkning, • hindrer direkte og indirekte subsidier av eksport av mat fra rike land • stimulerer til bærekraftig produksjon, reduksjon av klimagassutslippene og sikring av naturressursene, • gir rett til å styre import av mat og andre landbruksvarer slik at den kan komme fra utviklingsland og småbønder i disse landene til gode. – For en person som er beseiret og fornedret av sult, har menneskerettighetene ingen reell verdi, stadfestet Elisabeth Atangana fra Kamerun, under et seminar i Oslo arrangert av Utviklingsfondet og Matrett 2009. Økonomisk krise, matkrise, klimakrise! Eit svært interessant seminar som eg diverre ikkje har hatt tid ti