Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra november 22, 2007

Og kvinden skabte manden...

Veldig interessant artikkelserie i danske Informationen: Manden er en fejlkonstruktion To forskellige – lidt patetiske men også rørende – skikkelser toner frem i radiomanden og forfatteren Egon Clausens bevidsthed, når han bliver spurgt om, hvordan det står til med den moderne mand. Begge figurer udspringer af forholdet til kvinden, forklarer han. Manden er i krise, på flugt, flov over sine primitive instinkter – og helt og aldeles afhængig af kvinder. Mænd i krise, det faderløse samfund, den metroseksuelle, überseksuelle og retroseksuelle mand. Mænd bliver i dag beskrevet som et køn i forvandling, hvor det er muligt både at være blød og empatisk far, barbere hele kroppen og gå til fodboldkampe for at spille drengerøv med vennerne. Men hvad med den romantiske mand og det maskuline fællesskab? Information interviewer i en ny serie fire mænd fra forskellige generationer om, hvordan manderollen sidder på dem og om, hvordan mande- og faderrollen har ændret sig over tid.

Klima. Vi druknes og kokes

Lørdag la FNs klimapanel fram synteserapporten som er det endelige sammendraget av dei tre delrapportane klimapanelet har lagt fram i løpet av 2007. Den bygger på dei tre delrapportene som har kome ut siste året, og tar for seg forståelsen av klimaendringene, virkninger, sårbarhet, tilpasning og tiltak. Den skal vere rådgivande for policymakers og brukast til blant anna å forhandle fram nye klimaavtaler som forhåpentligvis skal redde verda. Per dags dato peikar grafen som viser verdas totale utslepp loddrett oppover, og grafen må innan 2015 peike nedover om vi skal klare å unngå ein temperaturstigning på meir enn to grader, noko mange vitenskapsfolk anser som ytterst usannsynlig. Og det blir heilt feil å skulde på og fortvile over asiatiske utslepp. Påtroppande direktør for CICERO, senter for klimaforskning, knut alfsen, meiner det ser ut til vesten har kome så langt som dei kan kome når det kjem til forbetring av teknologi. Før steig den økonomiske veksten meir enn uts