Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april 5, 2013

Brenning av lynghei

Brenning av lynhei gir fine sauebeiter. Gamal næringsfattig lyng brenn vekk og ny næringsrik veks opp og vert til gode villsaubeiter. Brenninga de ser bilete av er på Værlandet i Sogn og Fjordane. Ein brenn avgrensa områder, gjerne med naturlege avgrensingar som bergveggar og sund. Brannen er kontrollert. Lynghei er eit kulturlandskap skapt av beitedyr og brenning. Om ein ikkje brenn og beitar vil skog vekse opp og lyngheia bli overgrodd. På grunn av nedgang i antal beitedyr har mykje lynghei forsvunne og blitt erstatta av skog. Lese meir om villsau og sjå fleire foto frå Værlandet? Sjå dei to føregåande postane på bloggen.