Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april 8, 2009

Indiske myndigheter utryddar sine eigne husdyrrasar

Biletet er henta frå rapporten " Industrial livestock production and its impact on smallholders in developing countries" på nettsida http://www.pastoralpeoples.org/ Eit av punkta som FAO (Food and Agricultural Organization) peikar på når det kjem til matsikkerhet, er bevaring av lokale, økologisk tilpassa og levedyktige husdyrrasar. Å fjerne og utrydde desse, svekkar grunnlaget for matproduksjon. Mange av desse rasane avheng av at kulturelle levesett blir oppretthaldne for at dei fortsatt skal kunne eksistere. Om det ikkje er att beitemarker, må flokkane slaktast, og blir flokkane slakta, blir rasar utrydda. Berre i India er nærmare tretti lokale husdyrrasar trua av utryddelse på grunn av indiske myndigheters jag etter å produsere melk i verdsklasse, av høgproduktive dyr "i verdsklasse". Lokale husdyrrasar er utvikla saman med menneska dei lever ilag med i lokal kultur og lokalt økosystem. Dei er tilpassa skifte mellom tørketid og regntid, dei kan trekke plog.

Mantra mot rabies i India

Menn som bjeffer og kvinner som klorer. I skyggen av fugleinfluensa og aids finner du de neglisjerte sykdommene som smitter fra dyr til mennesker. Les påskesaken som vart publisert i dagens Klassekampen basert på mi avsluttande oppgave i veterinærmedisin. Saka er tredje sak i serien Grønn revolusjon eller økologisk katastrofe? som no går i Klassekampen. Bildeserien under viser Krishna som les mantra mot rabies.