Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra september 13, 2008

Nordområdene- på trykk i Klassekampen lørdag 13. sept

■ Journalist Anne Viken har reist fire uker i norsk, svensk og finsk Barentsregion og stilt næringslivsledere og lokalpolitikere spørsmålet: Hvordan ser nordområdestrategien ut fra ditt lokale ståsted? ■ Reportasjereisen er finansiert av Nordisk Råds journaliststipend 2008. ■ I dag: Lokalpolitikere og lokalt næringsliv slakter regjeringens nordområdesatsing. ■ Tirsdag: Næringslivet ser mot Russland. ■ Onsdag: Lokalsamfunn i nord. ■ Torsdag: Finske Lappland lanserer sin nordområdestrategi.