Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober 2, 2009

Kjønnsforskarar - landets minst sympatiske forskarar?

At Harriet Bjerrum Nielsen er sur og antidialogisk er ingen overraskelse, det har hun vært i 40 år, skriv Iver B Neumann i dagens Morgenbladet, og det er berre å slutte seg til. Å følge kjønnsforskere i offentlig debatt, og beklager at eg er upresis, men det er helst Bjerrum Nielsen eg siktar til, er fasinerande oppvisning i mangel på vilje til dialog, og manglande evne til formidling av eige felt. Ho gir oss gang på gang sin versjon av sanninga, og framstår meir og meir som ein komisk karrikatur eller parodi, ikkje ein forskar. Sommarens fallitterklæring var ganske illustrerande. Min dom hard. Det er godt Bjerrum Nielsen er på vei ut av stillinga som ledar for STK. Ho har gjort nok skade.

Hemmelig landbrukspolitikk

Mellom 1970 og 2008 har 70 prosent av alle gardsbruk i Norge blitt nedlagt. Det betyr at mer enn 150 000 arbeidsplasser, hovedsakelig i distriktene, har blitt borte, skriv Svenn Arne Lie i Nationen. 70 000 av disse bare på Vestlandet og i Nord-Norge. Verdifullt landbruksareal har gått ut av produksjon, næringsgrunnlaget i bygdene forverret og arbeidsplasser forduftet. Norsk mat produseres rekordbillig av noen få underbetalte bønder og mange overbetalte konsulenter. Landbruket er utradert i store deler av landet, samtidig som enorme beiteressurser står ubrukte. Samtidig importerer Norge 1000 tonn korn i året for å fore opp kylling og svin til menneskeføde. I et globalt fordelingsperspektiv er dette en tvilsom politikk, det er miljømessig en avsporing, økonomisk ineffektivt og en elendig ressursutnyttelse. Les resten her. No ønsker departementet å kneble Lie. Treng norsk mat enda meir negativ publisitet? No også hemmelighald. Matvarekrisa er ei av dei største krisene vi står overfo