Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar 25, 2012

Veterinærar i samfunnsdebatten - innlegg frå debatten De tause veterinærane

Å delta i samfunnsdebatten krev som Marie Modal, (president i Veterinærforeningen) nevner at ein er villig til å problemorientere og spissformlere seg og peike på konflikter. Det krev at ein skriv noko som er interessant på ein måte som er leselig. Ingen av oss hadde gidda lese ei bok utan hendingar. Debattomtalen. Vil synliggjøre veterinærene: sak om debatten i Nationen. Det er problemstillingar som gjer noko interessant. Ein kan ikkje klage på at Aftenposten ikkje trykker ein reint informativ artikkel som ikkje diskuterer, ikkje tar stilling og ikkje problematiserer. Ein slik artikkel høyrer ikkje heime i Aftenposten. Den er uinteressant. Skal ein delta i debatt, må ein våge å ta stilling. Tittelen på kveldens debatt er dei tause veterinærane. Men veterinærar finst i media. Norges mest kjende veterinær, Trude Mostuen, meiner ingen bør få unger uten å ta minst to tre års perm per unge. Mostue er i underhaldningsbransjen, dansar på tv og vekker latterbrøl hos kultureli