Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra august 15, 2010

Tresking av korn i Brålanda

Treskar korn, sett frå förarhuset på treskaren. Treskaren tömmer kornet oppi tilhengaren på traktoren. Treskaren ser ut som eit gigantisk saksedyr. Tilhengar full av korn. Tömmer kornet i törken der det skal törkast til det har fått riktig vassprosent/ vassinnhald. Foto AV

Tresking av erter i Brålanda

Dette er ein skurtreskar som treskar erter til matbruk. Her er to skurtreskarar. Dei ser ut som Star Wars-monster. Tomme erteskal etter at dei er ferdigtreska, eller tröska som dei seier her. Tröskaren tömmer ertene oppi tilhengaren. Ein tilhengar full av erter. Tömmer tilhengaren i lastebilen som köyrer ertene til fabrikken i Brålanda.

Vindmöller i Dalsland

Min bil .