Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra mai 13, 2008

Fjøsbloggar Anne Viken får svar frå Grande Røys

Fjøs-bloggar Anne Viken hos Firda har fått svar på sitt spørsmål om å byte kontor med fornyingsminister Heidi Grande Røys. Ministeren vil ikkje byte kontor med meg, men kjem med mange råd om internett. Sjå her. og sak her. Det er mange slags saker ein skal få laga om seg sjølv før bloggen dett av. I gamle dagar fekk vi høyre at vi snakka fjøslatin, no har eg blitt fjøsbloggar. her er sitatsaker av saka på Firda: Her er same ANB-melding som er brukt av fleire: http://www.siste.no/Innenriks/article3536073.ece http://www.bygdeposten.no/innenriks/article3536073.ece http://www.oyene.no/innenriks/article3536073.ece http://www.oa.no/Innenriks/article3536073.ece http://www.ba.no/nyheter/irix/article3536073.ece Og ukeavisen ledelse. har også ei sak.

Verneverdige nynorskland, kommentar i Nationen

Gjestekommentar i dagens Nationen. Utdrag: Kanskje vi i det eksotiske ekskursjonsmålet «Nynorskland» bør avskjerast heilt frå kontakt med omverda. Til slutt vil vi sikkert også gå tilbake til å gjete kyr og grave i jorda. Folk frå Noregs Mållag kan kome på ekskursjon og nøgde konstatere at vi lever akkurat som Ivar Aasen. Ein mur rundt Sunnfjord er kanskje eit mål for Noregs Mållag på sikt.