Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra oktober 22, 2010

Lov om velferd for Vestlendinger.

Kapittel I. Generelle bestemmelser Fritt etter Lov om dyrevelferd § 1. Formål Formålet med loven er å fremme god Vestlandsvelferd og respekt for Vestlendinger. Loven skal også skissere hvordan Vestlendinger best kan behandles så de ikke kommer til å utgjøre en fare for Østlendinger. § 2. Virkeområde Loven omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for sogninger, bygdinger og nabobygdinger. Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte bygdefolk dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende sambygdinger. § 3. Generelt om behandling av Vestlendinger Vestlendinger har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for Østlendinger. Vestlendinger skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. § 4. Hjelpeplikt Enhver som påtreffer en Vestlending som åpenbart er syk, skadet eller hjelpeløs, skal så langt mulig hjelpe Vestlendingen. Dersom det er åpenbart at Vestlendingen ikke kan leve e