Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar 1, 2008

Retorikkproblemet til venstresiden

Jeg er en velger. Snakk så jeg forstår deg. Venstresiden har et retorikkproblem. Min påstand er at store deler av venstresiden fører en retorikk og et problemfokus som velgerne ikke forstår det plukk av. Er jeg en fødemaskin? Er jeg et offer for systemet?? Er jeg, som kvinne, et offer for systemet på stort sett alle felt, eller kan jeg, som menneske, være en som vinner på systemet? Er alle kvinner i deltidsstillinger offer for systemet? Offerretorikk. Kjønnssedimenterende retorikk. Er det at jeg har livmor mitt svakeste punkt? Er jeg et vandrende livmorsk problemkaus? HVA SKAL JEG GJØRE. Skal jeg amputere livmora? Ville jeg da blitt et helere, mer veltilpasset menneske som verken er a) fødemaskin eller b) dominerende mann?? Hjeeeelp.

Er eg kun ei fødemaskin? (sånn retorisk sett)

Er det ein jobb å føde unger? Er det å føde unger ein så stor jobb at kvinner bør sleppe unna tvungen verneplikt? På Verden til venstre sine nettsider ligg dette innlegget: Verneplikt for kvinner? Anders Skyrud Danielsen skriver dette i ein kommentar til innlegget: (eg siterer direkte): "Jeg har fått inntrykk av at folk flest er lei den sinnsyke terpingen på likestillingsdebatten, der hver eneste vinkling skal gnages på og gnages på i det uendelige, og dette i kanskje verdens mest likestilte land i dag! Er klart at vi er nødt til å se på hvordan vi kan fremme mer likestilling, men grensen mellom konstruktiv og destruktiv debatt i denne saken er ekstremt tynn." Kan det vere at han har eit poeng? Det trur eg. Eg blir iallefall sjølv lei av at likestillingsperspektivet skal terpes på i alle samanhengar. Vi blir jo omgjort til kjønnsstrukturer heller enn individer. Det er eit evig mas om kvinner og menn og at vi er så himla skeivfordelte. Greit nok. Men om ein går vekk frå str