Villsauenes rike er også natur-, fiske- og fugleparadis

Værlandet og Bulandet.

Her møter ein havørn, oter, kobbe og sjøfugl kvar dag.