15. jan. 2012

Faktafeil om eggproduksjon frå Matprat

Matprat påstår at levetid for høner er 70 veker. Dette er ein faktafeil.


Deretter blir dei slakta og solgt som høns, skriv matprat. Dette er også ein faktafeil. Dei fleste høner blir gass ihjel og etterpå brent. 


Fakta er at verpehøner i industrielt verpehønshald blir slakta etter 70 veker. I naturen, eller om dei får sjansen, kan høner leve i opp mot ti år. Levetida er altså ganske mykje lenger enn matprats påståtte 70 veker.

Slik Matprat framstiller det, kan det oppfattes som at høner blir slakta når deira levetid likevel er slutt. Dette er altså feil. Dei blir slakta lenge, lenge før.

Verpehøner i industrielt fjørfehald har fått rugeeigenskapane sine bortavla. Dei kan altså ikkje formeire seg naturleg. Dei må rugast ut i rugemaskin.

Høner i naturen ville lagt to tre fire kull med kyllingar per år, med rundt ti kyllingar i kvart. Det er ikkje naturleg for ei høne å verpe kvar dag, men gjennom avl har ein fått fram høner som verp seks egg i veka, og ein avlar stadig for å auke effektiviteten. Den høge produksjonen fører til at hønene lever kortare liv enn kva som er naturleg, men også industrihøner kan leve i mange år om dei får sjansen. Opp mot ti år.

Kvifor Matprat på denne måte ønsker å desinformere forbrukar, er ukjent, men det handlar vel som ofte ellers om å forsøke å bygge ei positiv merkevare. 

Det er også nokre som prøver å fortelle oss at det no er forbode mot bur i verpehønsproduksjon. Dette er også ein faktafeil. Høner står framleis i bur, men i innreidde bur. Om du vil lese korleis desse ser ut, kan du lese forskrift om hald av høns og kalkun, paragraf 29. 

Så kva skal du ete?

Anbefalinga er å ete økologiske egg. Økohøner går ute ein tredel av livet og har mykje betre plass enn konvensjonelle. Les meir her. Økologisk slaktekylling lever også i minst 81 dagar mot ein månad for konvensjonelle kyllingar og har langt betre plass.