26. jun. 2007

Radio-debatt NRK om Hersketeknikker i etterkant av kronikken "Bedriten debatt" i Klassekampen

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/264116 25.juni 2007.

Anne Viken mot Aud Lunde.

Eksempel paa hersketeknikker i bunadsdebatten. (Skulle tru folk var fullstendig fra vettet som kan skrive slikt, men det er tydeligvis en del folk som meiner hersketeknikker er legitimt, men hva i alle dager kan man gjoere for aa komme hersketeknikker til livs?)

Jeg vil presisere at jeg personlig ikke kjenner noen av debattantene som har skrevet, og at de dermed har reagert utfra hvem som tilsynelatende står bak innlegget, samt hva jeg skrev. Det var ogsaa svaert mye positiv respons, men her har jeg satt fokus paa noen av hersketeknikkgreiene som kom fram i debatten i Firda.
-
Den kvinnelege skribenten kan umulig ha fulgt med i timen. Kjetil, Firdas debattforum.
-
Kjedar ho seg i Oslo, og vert ho for anonym der? Då er det lurt å finne på noko som kan gje litt fres i kvardagen! Kjære Anne, du må vite at bunadsbruk ikkje er å fjerne seg frå notida, men å kombinere tradisjon med det livet vi lever i dag.
Aud Lunde i debattinnlegget Bunad er både mote og tradisjon.
-
For å oppnå suksess her i livet må ein sørgje for å bli lagt merke til. I den første ettertid vil det kanskje vere lurt om du dempar deg litt eller eventuelt grip tak i nye
tema der du har folket meir med deg.
Einar Eimhjellen i debattinnlegget Korleis skaffe seg eit namn.
-
Til liks med Liv Sørebø Ellingsen (Firda 13.3) må eg setje spørsmålsteikn ved kor mykje utdanning AV i røynda har. AV titulerar seg som journalist og student. Før i tida hadde ein lært å skrive når ein var komen så langt. Men det har ikkje (AV). Innlegga hennar kryr av ordfeil, nykonstruksjonar og grammatiske krumspring.
AV ser på seg sjølv som ein fin (og vellukka?) representant for unge kvinner
frå bygda. Det spørst om ho ikkje er meir ung enn noko anna. Kanskje eg skulle våge meg til å gje AV nokre råd?
■ Gjer deg ferdig med studiane (spesielt norskstudiet) før du skriv meir
■ Set deg inn i «tenketanken», dersom du har ein slik, og tenk over kva samfunnet
og bygda ventar av ei slik som deg.
Ola Kaarstad i debattinnlegget ”Bunads-Anne frå Bygstad
-
Eg vart ikkje provosert, men fekk likevel lyst å kommentera det, men lurte og på om det ikkje kunne vera litt lurt å teia i hel slik «umoden frustrasjon». FOLK MED LITT vanlig godt folkevit og forstand, og med kunnskap av både historie og tankar om kva som høver til, tek avstand frå slike frustrasjonar som Viken her har kome med.
Bergljot Bruåsdal Hesvik, Rosendal i innlegget Viken sin bunadsfrustrasjon.