7. jun. 2007

Syn og Segn 2/2007: Ein konvertitts bekjennelse

Nynorsk for folk eller elite?

Leiaren i Syn og Segn 2/2007 av redaktør Bente Riise:

Er det for vanskeleg for folk flest å skrive nynorsk? Norsk lov slår fast at nynorsk og bokmål er likestilte språk i Noreg. At det ikkje er slik i praksis, er noko alle nynorskingar veit. Nynorskbrukarar blir nekta å skrive nynorsk i jobben, ikkje berre i avisene og vekeblada, men også i store delar av arbeidslivet elles. Det blir kjempa mange språkkampar rundt om i landet, og mange vinn fram. Men slett ikkje alle tar slike kampar. Utan noko styr og vesen går dei stille over til bokmål.

Les resten av leiaren på:
http://www.synogsegn.no/text.cfm?ID=1-83