19. okt. 2007

Presseklipp frå debattar i 2007

– Eg skjønar ikkje kvifor fylket absolutt skal marknadsføre seg som om det var ein kostymekoloni frå fortida.


Dette skriv journalist og student Anne Viken frå Bygstad i eit lesarinnlegg i avisa Firda etter å ha sett Sogn og Fjordane sitt bidrag til feiringa av 70-årsdagen til kong Harald. Ho meiner det er på tide å skifte PR-strategi og slakte eit par fjordingmytar.

"Les resten av saka her":http://www.lnk-nytt.no/index.cfm?id=126525

ANNE VIKEN sitt krasse innlegg i Firda måndag om «bunadsmåten» vi marknadsførte fylket vårt på under kongens 70-årsdag, ser ut til å ha skaka mange. Debatten har vore frisk i papiravisa, og på firda.no har det regelrett spruta inn med kommentarar heile veka. «Alle» har ei meining om denne saka, og det gledelege er at det aller meste av det som er blitt skrive av innlegg har vore sakleg. Det illustrerer at Anne Viken har sett fingeren på noko som engasjerer folk.

"les Firdas leiar her:"http://www.firda.no/blog/page/stang?entry=ein_kj%C3%A6rkomen_debatt

Anne Viken fra Bygstad i Sogn og Fjordane tente på alle pluggene da hjemfylket hennes presenterte seg på Kong Haralds 70-års dag med hardingfele, kveding og bunader. 27-åringens kamprop var provoserende nok: Brenn bunadene!

"les kommentaren her":http://www.nationen.no/meninger/kommentar/article2620637.ece

Kritiserer norsk bunadsimage

- Når vi nordmenn skal forstå oss sjølve, blir vi lett veldig fortidsorientert, seier trendanalytikar Gunn-Helen Øye.

Ho skjønnar godt at ungdom frå bygda ikkje nødvendigvis identifiserer seg med bunader og folkemusikk.

Denne veka vart det tydeleg då Anne Viken (27) frå Bygstad i Sogn og Fjordane gjekk krasst ut i eit lesarinnlegg i avisa Firda.
"les saken her":http://www.nationen.no/kultur/article2613741.ece

Den som sterkest målbar kritikken, var Anne Viken, en ung journalist utflyttet fra fylket. ”Eg lurer ofte på kvifor Sogn og Fjordane absolutt skal markedsføre seg som eit fylke som stagnerte ein gong på attenhundretalet”, sier hun i et debattinnlegg i ”Firda”. Hun kritiserer fylket for profileringen utad. Det er alle klisjeene om fylket som gang på gang blir servert. Det er bunader, felespill, fjordhester, fjell og fjord. Det er de nasjonalromantiske tablåer og klisjeer som dyrkes. Hvor er det moderne Sogn og Fjordane, spør Viken. Viken stiller et viktig spørsmål. Som svar får hun et forsvar for bunaden.

Men det er ikke bunader som er saken her. Det er heller ikke det Anne Viken diskuterer.

"les heile innlegget her":http://www.sognavis.no/kronikkar/article3039091.ece

Syn og Segn 2/2007
No er Syn og Segn nummer 2 / 2007 her.

I det nye nummeret av tidsskriftet Syn og Segn er det mykje interessant lesestoff:

Anne Viken: Ein konvertitts bekjennelse
- Kvifor er kvar ein nynorskbrukar som byter til bokmål, liksom eit offer for bokmålsdiktaturet? Eg for min del er eit ”offer” for arkaiske ideal for kva som blir sett på som ”god nynorsk”, skriv Anne Viken.

"les resten av saka her":http://www.synogsegn.no/text.cfm?ID=1-82

Noen nynorskskribenter, deriblant Klassekampens kommentator Anne Viken, mener konvertittene bidrar til å gjøre nynorsken til et unaturlig og konservativt elitemål, fjernt fra dagligspråket – og fjernt fra bokmål.

"les resten av saka her":http://www.nbuforfattere.no/pub/nbu/aktuelt/?aid=536