18. nov. 2007

Reis gratis på trikken, boikott den klimafiendtlig transportpolitikken

Hepp folks, fans og andre der ute i den ganske verden. Først vil eg sei at lat bilen stå. Bruk beina og sykkelen. Som den klimafantasten eg har utvikla meg til å bli over den siste dekaden vil eg hevde det vil vere sunt for både figuren, helsa og kloden ellers å bruke sykkelen og la bilen stå. Det er alltid ein viss fare når ein hevdar slike ting, enkelte vil kalle deg for moralist. Folk likar ikkje at du kjem her og kjem her. Men ålreit. Da vil eg i samma slengen oppfordre deg til å lobbe for at du skal få reise gratis på trikken.

Her sitter eg på QBA å drekka te. Det er aboslutt ikkje det verste ein kan bedrive ein søndagskveld i Tigerstaden med. Lørdag la FNs klimapanel fram synteserapporten, det endelige dokumentet som policymakers over den ganske klode skal bruke til å smi ihop nye klimatiltak og vidare Kyoto-avtale. Havet vil stige, det kjem til å bli bygd sluser i to av fjordane inn til Bergen i løpet av dette århundret, kort sagt for å hindre byen i å flaume over, og Bergen er ikkje den einaste vestlandsbyen som vil merke slusekjøret skal vi tru ekspertane. Også andre kystbyar må potensielt måtte kaste seg på. Her i oslo vil et antageligvis bli varmare, og sør- og østlandet kan bli eit slags syden for oss i framtida, og medan iskanten i Barentshavet sakte trekker seg nordover og tek med seg båtkantrande arktiske stormar, lågtrykk og anna ver som potensielt kan velte det meste av konstruksjonar på ein god dag, eller - stopp ein halv. Plattformar veltar sjølvsagt ikkje i våre dagar, vi har jo kome langt sidan Kielland. Eller, Kielland kunne jo heller ikkje velte - køyrer folk bil til jobben og ein må betale tretti kroner per billett for å reise kollektivt i Oslo med mindre ein har medlemskort i trikken (månadskort eller fleksikort, klippekort). Tretti kroner for ein billett i døra om du i hurten og sturten skal sitte på to stopp på T-banen er way overprisa. Tjue dersom ein er heldig og går på ein automat før ein skal på trikken. Det er for dyrt.

Eg går herved inn for gratis kollektivtransport til absolutt alle. Dette har norge faktisk råd til, og Bruk hodet, vi har bare en klode osv.

Meir om FNs siste klimarapport:
http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=10902