9. jun. 2008

Vil du bli polfarer?

På Klimaløftet sine heimesider kan du lese om oppdagelsesreisande i Arktis. Det er veldig spanande.