2. aug. 2008

Kirkenes - dag 1 til 5

Eg kom til Kirkenes mandag med hurtigruta. Kirkenes er eit eldorado om ein er interessert i industri og bissniss mot Russland. Eg kunne ha skrive mangt og mykje, mange titals sider og bloggar, men det har ein ikkje tid til når ein vandrar rundt og møter så mykje spanande folk. Det må bli når eg er tilbake i Oslo.Kirkenes Mekaniske verksted, Kimek, er ei av bedriftene som skal ansette mange i tida som kjem. Etterspørselen etter kompetansearbeidskraft er stor, det er arbeidstakers marked...
Russiske krabbetrålarar på havna i Kirkenes. Fleire er ombygde amerikanske båtar med amerikanske leiing ombord sjølv om skipa er eigd av russiske selskap. Amerikanarane har lang fartstid som krabbefiskarar i Alaska og områda i nord. Russerane har henta inn kompetanse.
Eg var i Kirkenes under Kirkenes-dagane. Her var ein del russisk innslag i gatene, blant anna med matroska-salg, og i teltet var det live musikk kvar dag, full stemning, dans på borda og smekka fullt med folk. På gata traff eg tre russiske mannskap på krabbetråler som ligg ved havna. Eg vart med ombord for å drikke te! Her er utsikta frå lugaren.
Båtane ligg ganske lange tider i havn mellom kvar gong dei går ut. Ein amerikaner, frå Florida, som eg kjenner, jobba på ein krabbebåt som gjekk ut fredag, men fredag låg enno denne i land. Han er ekspert på å fiske krabber, Ein driv også med krabber i oppdrett i Bugøynes, og dette skal ein forske meir på framover for å få til heilårs produksjon av krabber.

Frå Havforskningsinstituttet sine sider: "Russiske forskere satte kongekrabben ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet for å øke verdigrunnlaget for den lokale befolkningen i Murmansk. Den har siden spredd seg østover og vestover i det sørlige Barentshavet, og har trolig kommet for å bli. Ennå vet vi lite om artens eventuelle negative effekter på den opprinnelige faunaen i området. Kongekrabben er en verdifull ressurs, men søkelyset rettes også nå mot det faktum at krabben er en introdusert art."

Valentino, Andrey og Oleg! Etter å ha drukke te, drog vi til festteltet for å høyre lokale band spele og drikke øl. Her var det kort sagt god stemning natta lang.
Great guys!! Fun company

Vokalisten trampa avstad bortover bordet så øl spruta, folk dansa og ja, det var skikkelig fest. Good party!
Og i tillegg til konsert i telt med lokale band, har Sør-Varanger Pasvikdalen.
Dette var det nærmaste eg kom Russland på denne turen. Sett frå Pasvikdalen.
Og dette var det nærmaste eg kom bjørn i Pasvikdalen.
Men i Pasvikdalen på den tida eg var der, gjekk det tre bjørnar å rusla på eit jorde der. Eg er usikker på kor begeistra folk var for akkurat dette.

.. men no har eg diverre forlatt Kirkenes for denne gong. Eg kjem til å reise tilbake, men akkurat no er eg i Rovaniemi i finske Lappland. Lappland er del av Barentsregionen, akkurat som Kirkenes. Men korleis ser utviklinga ut her? Gjenstår å finne ut. I første omgang har eg fått meg eit fint hotellrom og internett frå kabel i veggen, her i NOKIA-landet Finland. Er her like interessant som i Kirkenes? Eg aner ikkje, men i første omgang har eg iallefall skjønt at eg ikkje forstår eit plukk finsk. Trudde eg kjøpte yoghurt, men sat brått på bussen med ein boks med sitron-eit-eller-anna. Veit ikkje kva det var.