13. sep. 2008

Nordområdene- på trykk i Klassekampen lørdag 13. sept
■ Journalist Anne Viken har reist fire uker i norsk, svensk og finsk Barentsregion og stilt næringslivsledere og lokalpolitikere spørsmålet: Hvordan ser nordområdestrategien ut fra ditt lokale ståsted?
■ Reportasjereisen er finansiert av Nordisk Råds journaliststipend 2008.
■ I dag: Lokalpolitikere og lokalt næringsliv slakter regjeringens nordområdesatsing.
■ Tirsdag: Næringslivet ser mot Russland.
■ Onsdag: Lokalsamfunn i nord.
■ Torsdag: Finske Lappland lanserer sin nordområdestrategi.