3. nov. 2008

Du rister hele min eksistens - velkommen

Dette diktet fann eg i siste utgava av tidsskriftet Fett. Det er glitrande enkelt og fint.