5. nov. 2008

Valgkamp i USA og norsk mediedekning.

Eg har ein ting å sei. Bruk ikkje tida di på dagbladet.no....