4. des. 2008

Regjeringen spiller svarteper med UiO

I regjeringsplattformen Soria Moria skriver den rødgrønne regjeringen at de skal følge opp Kvalitetsreformen med tettere oppfølging og evaluering av studentene underveis gjennom hele studieløpet.

Jeg har en bachelorgrad i Internasjonale studier fra UiO og har erfart hvor viktig den tette seminarundervisning kan være for en fersk student. I små grupper får du forklart både det ene og det andre, og en inspirerende seminarleder er gull verdt, men 5.november kan vi lese i Universitas at" "Konturene av 2009-budsjettet ved Universitetet i Oslo (UiO) begynner å ta form, og det er ingen hyggelig lesning. (...) Institutt for statsvitenskap er foreløpig det instituttet med klarest kuttplaner, og instituttledelsen foreslår å fjerne seminarundervisningen på samtlige emner på 1000-nivå, med unntak av Metode og statistikk."

Bruddet med løftene i Soria Moria-erklæringen var soleklare, og kort tid senere var fjerningen av seminarene et faktum. Studentene murret, både vi som er ferdige ved UiO og de som ennå er der. Skal vi søke i utlandet, spør de flinke studentene seg, og anbefaler ikke lenger UiO til vennene sine. UiO ramler på ryktebørsen, og hvem sin feil er det?

26.november skrev Peter Holme, leder av Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap en nekrolog over seminarundervisningen der han retter skytsen mot instituttets styre som har "vedtatt å drepe seminarundervisningen". Han skriver videre at det er liten tvil om at kravet til stram budsjettstyring går på bekostning av undervisningskvaliteten. Nå er tilbudet til førsteårsstudentene halvert, og Holme er sint fordi instituttet ikke har hørt på andre forslag til kutt enn sine egne. Merk deg hvor skytsen fra Holme rettes, den rettes mot instituttet.

I sitt svar i Universitas 3.desember skriver Øivind Østerud, instituttleder ved Institutt for statsvitenskap, om hvorfor instituttet velger å legge ned seminarene i sin nåværende form: "uforsvarlig budsjettunderskudd, tross faktisk stillingsstopp og en rekke kutt i løpet av året. Statsbudsjettet var svakere enn vi hadde håpet på."

Østerud er her den som må forsvare seg mot Holmes angrep, selv om skytsen burde vært rettet mot de rødgrønne som gjennom statsbudsjett etter statsbudsjett går inn for å vingeklippe universitetene, men de rødgrønne er smarte.

De kutter indirekte, og Østerud sitter igjen som tilsynelatende svarteper. Midlene var trass alt ikke øremerket. 27.november ga regjeringen 160 millioner ekstra til universiteter og høyskoler. Midlene var heller ikke nå øremerket. Forsknings- og høyere utdanningsminiser Tora Aasland (SV) sa hun håpet pengene ville bli brukt til å tilby undervisning av topp kvalitet, men siden de fleste fakultetene ved UiO kalkulerer med underskudd i neste års budsjett, går pengene til dekning av disse.

Dette er et lite kledelig spill fra regjeringen som etter tre år ved roret har gått fra så å si hvert eneste av Soria Moria erklæringens løfter til høyere utdanning. Erklæringen har for høyere utdanning vært lite annet enn en vits. Regjeringen har ikke vilje til kunnskap.