24. jan. 2009

Raringen Arne Næss

Verdt å spørre er det: Ville denne «raringen», slik han karakteriserte seg selv, blitt ansatt ved Universitetet i Oslo i 2009, slik han ble det som den yngste norske professor i 1939? Kanskje ikke.

Ville han snarere blitt betraktet som et potensielt arbeidsmiljøproblem på grunn av sine mange innfall og ukonvensjonelle påfunn? Kanskje. (Knut Olav Åmås).

Las kommentaren om Arne Næss i Aftenposten. Eg kan ikkje sei meg anna enn einig.