29. jan. 2009

Reaksjonært syn på norsk i akademia

... vert lufta i denne saka i denne vekas Universitas.

-- Jeg er generelt for ett verdensspråk: Det er engelsk, etter dagens forhold. Og jeg skjønner ikke hvorfor vi absolutt skal prøve å bevare norsk som akademisk språk, sa hovedstyreleder i Studentsamskipnaden i Oslo, Egil Heinert.

Eg stiller meg spørsmålet: kvar er dannelsen? Kvar er verdiane universitetet står for blitt av i Heinerts tid ved Blindern?

Det har eigenverdi i å behalde norsk som akademisk språk, ein treng ikkje velge anten norsk eller engelsk, det må gå an å ha begge delar. Og i ein internasjonaliseringsprosess ved universitetet, er det også viktig å behalde sin eigen identitet, som er blant anna det norske språket. Eg støttar Jens Kihl i denne saka.Viser tenner mot reaksjonære tendensar og utspel som tyder på mangel på akademisk dannelse.