6. apr. 2009

Matrett 2009 - rett til matsikkerhet og matsuverenitet

Vi er for en ny internasjonal handelspolitikk som:

bygger på at alle land må ha rett til bærekraftig matproduksjon til egen befolkning,

skiller mellom produksjon av mat til egen befolkning og produksjon for eksport,

gir alle land rett til å bestemme nivået på støtten og beskyttelsen av bærekraftig matproduksjon til egen befolkning,

hindrer direkte og indirekte subsidier av eksport av mat fra rike land

stimulerer til bærekraftig produksjon, reduksjon av klimagassutslippene og sikring av naturressursene,

gir rett til å styre import av mat og andre landbruksvarer slik at den kan komme fra utviklingsland og småbønder i disse landene til gode.

– For en person som er beseiret og fornedret av sult, har menneskerettighetene ingen reell verdi, stadfestet Elisabeth Atangana fra Kamerun, under et seminar i Oslo arrangert av Utviklingsfondet og Matrett 2009.

Økonomisk krise, matkrise, klimakrise!

Eit svært interessant seminar som eg diverre ikkje har hatt tid til å uttale meg om på bloggen, men det kjem noko, ein eller annan stad, snart. I mellomtida: les Klassekampens serie frå India: Økologisk krise eller grønn revolusjon? av underteikna. Den handlar blant anna om GEN-bomull (sjå animasjonsfilm).

Selv om matkrisa har forsvunnet fra nyhetsbildet, opplever verdens fattige en langvarig og omfattende matkrise. Utviklingsfondets nye rapport «En verden uten sult», tar for seg både årsakene til sulten og løsningen på matkrisa.

alle land må ha rett til å støtte og beskytte matproduksjon til egen befolkning, og med sterkt fokus også på solidaritet med fattige bønder i utviklingsland.