16. mai 2009

Frå motkultur til mainstream medkultur

Etter at lesarbrevet mitt «Imageproblemet Sogn og Fjordane» stod på trykk i Firda 26. februar 2007, gjekk debatten om imaget til fylket heit i fleire månader. Sidan den gong har Sogn og Fjordane hatt næringslivsmesser i Noregs tre største byar kvart år, gitt ut eit reklamebilag for seg sjølv i Aftenposten 27. januar 2009, og Førde har fått tenketanken Førde Framover, for å nemne noko.


Den skandaleomsuste Vest Tank-ramma Gulen kommune har tatt omdømebygging inn i fireårsplanen sin. Eg seier ikkje at dette har noko med bunadbrenning å gjere. Eg berre seier at det har skjedd. Det er bra, og fordi det er bra, er eg på den fjordomsuste næringslivsmessa denne kalde tysdagskvelden.


Og spørsmålet som kretsar rundt i hovudet mitt, er dette: Kva vil Sogn og Fjordane vere?


Imagebygging er vanskelige greier. Dette har Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) skjønt. No tilbyr dei omdømeskule for norske kommunar som slit med omdømet, og for å gi oss litt bakteppe for kva KRD legg i omdømebygging, les eg introduksjonen til «Hvordan lykkes med omdømmebygging i norske kommuner?» av Børre Berglund, eit opplegg som kan lastast ned frå departementet si heimeside.


Her står det at omdømearbeid er eit identitetsprosjekt der kommunane må finne seg sjølv. Etter at ein har funne seg sjølv, kan ein så gå ut og fortelje kven ein er. Dette er typisk slikt stoff som ein får servert av ein innleigd konsulent på ”pep talk”-seminar med jobben. Lett underhaldning linka til friluftsliv og avslapping. Og ganske riktig. Googlar du Børre Berglund, får du treff på “Børre Berglund reiselivsrådgiving”. Kanskje ikkje så rart at norske utkantar marknadsfører seg i møte med tilflyttarar som om desse var turistar.


Les mitt tvetydige essay i Syn og Segn denne veka.