10. mai 2009

Hvordan journalisters manglende kunnskaper om naturvitenskap, truer demokratiet

Hvordan mediene ikke er i stand til å sette en kompetansebasert dagsorden innenfor naturvitenskap.

Klima og naturvitenskaplige problemstillinger er populære i mediene, men journalister mangler kompetanse på dette feltet. Kommentarjournalistikk og nyhetsjournalistikk bærer sterkt preg av manglende kunnskaper, og avslører til dels stor kunnskapsmangel på feltet naturvitenskap og matproduksjon. Fagfolk sukker mens journalistene skriver. Vi sukket veldig høyt her om dagen over en kommentar i VG om den nye e.coli-skandalen. SUKK!

Journalistene har ikke troverdighet innenfor naturvitenskap.

Hvorfor er dette et problem??

Kllimaproblematikk er på dagsorden og vil være en viktig sak i flere år fremover.- Matproduksjon er et stadig viktigere, stadig mer globalt og omstridt tema. Når mediene bygger sine artikler på svakt kompetansegrunnlag, ødelegges mulighetene for kunnskapsbasert debatt, noe som igjen ødelegger for mulighetene for en demokratisk utvikling av politikk rundt mat.

Dette gjelder også for klima. Mediene, som gjerne vil bevare både verden og maten, jobber på denne måten mot sin egen hensikt. De blir heller ikke tatt på alvor av fagfolk. De utøver uansett en stor makt, og dette er ikke nødvendigvis positivt all den tid denne som sagt bygges på sviktende grunnlag, noe som igjen fører til at politikere må igangsette tiltak som ikke har noen som helst støtte i kunnskap, men er rene fryktbaserte tiltak.

Medienes dekning fører med andre ord til at store ressurser kastes bort, både økonomiske og kompetansemessig ved å fronte et slags folkekrav skapt av dem selv. Blant annet under E. coli-skandalene der fagfolk ble satt til å undersøke matvarer der E.coli, ikke engang teoretisk, kan overleve. Pengene ble kastet ut vinduet. Hvem kan vi takke? Mediene.

Og så, til slutt, spør jeg meg selv om jeg har rett til å slenge denne kritikken ut vinduet. De stakkars journalistene kan jo ikkje vite alt! Nei, jeg vet. Men når en ikke har peiling på ting, bør en skaffe seg kunnskap. Så konklusjonen er ja.Som en kjenning av meg sa her om dagen (han har sluttet som journalist og gått over i kommunikasjonsbransjen: "Det er veldig kjekt å endelig jobbe sammen med folk som faktisk har peiling på ting". Litt på kanten, selvsagt, men mye sant).