6. jul. 2009

Svak kjønnsforskning gir vei for evolusjonister

Interessant frå Preben Z Møller.

Kulturkampen fortsetter.