31. aug. 2009

Eg trur Lundteigen er i lomma på Tine og Gilde. #apdebatt

@senterpartiet Kvifor dette pratet om økomat når det mest av alt er ein merkevarebløff?

#apdebatt på twitter

Eg trur Lundteigen er i lomma på Tine og Gilde.


Det er for lite fokus på faktiske forhold i norsk landbruk og for mykje på det ideelle merkevarevakre.


Økomelk handler ikkje om klimatilpasning men om bevaring av markedsandeler: vi vil heller produsere den sjølv enn importere den frå Danmark.


Men det stilles ingen spørsmål i pressa om korvidt økologisk mat faktisk er økologisk.


Vi gjer oss sjølv ei bjørnetjeneste. Vi trur vi et økomat men gjer det ikkje. Kvar blir klimaeffekten då av?


Kvifor kan Geno eksportere norsk rødt fe til afrika og utrydde lokale rasar der, noko som svekkar evne til lokal økologisk og artsbasert klimatilpasning, medan vi i norge snakkar om bevaring av norske artar i same andredrag? Dette er ein trussel mot matsikkerheten lokalt, som vi i norge snakkar så pent om.


Det er ingen sammenheng i Senterpartiets såkalte klimafokus og økologiske prinsipper dei meiner å bygge på.


Norsk mat er bra, men der er for mykje dobbeltmoral, og eg er for norsk mat, men her er for mykje dobbeltmoral.