6. aug. 2009

Feminister som vedheng

Hvem skaper vår tids bilde av kjønn? Iallfall ikke feministene.

Feminister som vedheng, leserbrev i dagens Aftenposten.

Det er sjølvsagt mange som er uenige med meg, men det er også svært mange enige, og det interessante er at dei enige befinn seg politisk til venstre. Dette er ikkje uventa all den tid synspunkta eg her hevdar ikkje er noko eg fann på i farten, men meiningar som i sterk grad er tilstades i gitte miljøer.

@knutolavåmås svært mykje positiv respons på dagens innlegg. frå venstresida. ikkje overraskande.mange meiner at her trengs en real makeover http://twitter.com/anneviken

Enkelte etterlyser fleire eksempel, men påstandane mine i leserbrevet står for seg sjølv for den som har fulgt litt med på feministers retorikk siste åra. Sjølvsagt kunne ein vist til fleire eksempel.

Det som hadde vore interessant var om ein makta ta opp tråden. Innlegget mitt er ikkje tatt ut av lufta. Det er eit resultat av oppfatninger over tid, samt samtaler med mangt og mange, pluss avisinnlegg etc. Det er på tide å kikke seg sjølv i speilet, i fullprofil. Dette trur eg få feminister gjer, og difor finst der god grunn for eit slikt innlegg.

RIP skyggeredd feminisme, samt ja til ein konstruktiv debatt.

Dagens beste spørsmål: Hvorfor så redde og snevre, feminister? http://twitter.com/#replies

Fakta om dette innlegget:
Mine referanser for synspunkter: eit breidt spekter av folk frå hovedsaklig venstresida: journalister, feminister, politisk, media. Dette er godt underbygd av mange, mange kilder, og til sammen utgjer dette eit bakteppe som glatt forsvarer eit slikt innlegg. Min empiri er journalistisk, og den held godt vatn. Kildene er gode.

Meg: som ein som kom heilt utanfrå det feministiske miljøet og til Oslo, har det frå starten vore ganske tydelig at ein ikkje liker, eller ønsker eit outsiderblikk, men helst sitt eige. Dette er ikkje i lengda noko å flyte på. Men mange som har vore i miljøet lenge, mangler perspektiv. Dette er svært tydelig, og lite fruktbart.

Om ein ikkje vil ta innover seg andre fakta enn dei ein sjølv liker eller sjølv meiner er korrekte, begår ein seg sjølv ei bjørnetjeneste. Dette er i lengda ein suicidal taktikk.

Til slutt vil eg sei at eg syns det er veldig gøy å sjå at fleire folk har posta innlegget på twitter og facebook, samt uttrykt enighet. Engasjerande tema med andre ord. Gøy.