16. aug. 2009

Venstresida vil ikke bare tape kulturkampen, men alle kamper, hvis den velger å satse på stigmatisering og synsing i stedet for kunnskap og realisme

Eg siterer Klassekampens redaktør Bjørgulf Braanen:

Tofrontskrigen

Klassekampen - 11.08.2009

Det er på tide å åpne «den tredje front» i kulturkampen.
AV BJØRGULV BRAANEN

Utdrag

"Og jeg forstår ikke den nærmest refleksstyrte motstanden enkelte på venstresida har mot evolusjonspsykologi og annen biologisk forskning. Ny viten bør jo tas imot med jubel, ikke bare fordi det kan gi oss ny innsikt, men fordi dette er interessante og morsomme temaer. Diskusjonen om hvordan denne typen viten skal forstås fortsetter jo, men en venstreside som motsetter seg ny kunnskap, har vi liten bruk for. Eller som vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes skrev her i avisa 8. juli: «Kulturkampen har aktualisert et problem som venstresida lenge har slitt med: forholdet til kunnskap. (...) God vilje er ikke nok, uten kunnskap kan den gode viljen bli livsfarlig». Venstresida vil ikke bare tape kulturkampen, men alle kamper, hvis den velger å satse på stigmatisering og synsing i stedet for kunnskap og realisme. Eller som Bjørn Vassnes formulerer det: «Å bekjempe kunnskap har aldri vært progressivt».

Bjørgulv Braanen
©Klassekampen

Godt sagt, Braanen. Let the change begin.