25. okt. 2009

Ein felles vestlandsk front

Dersom vi skal lukkast med å utvikla Hordaland og Vestlandet, må vi tenkja annleis og grava ned dei små stridsøksene. No treng vi å gjera slutt på koloniveldet i samla flokk, skriv fylkesordførar i Hordland i BT.

Eg er så enig, så enig!!