17. okt. 2009

Når ein alpakka har vondt i tenna, må den opereresGjengitt med tillatelse. Alle foto privat.