31. okt. 2009

Nei til kolonivelde - min kronikk i fredagens BT

Les min kronikk i dagens Bergens Tidende.

Sogn og Fjordane er i ferd med å bli ei slagmark for nasjonale interesser og såkalla naturvernarar.