14. okt. 2009

Velkommen til radioteateret, eventuelt til Velferdstingets inkometanse på medier og pengefordeling

"Det var heller tomt retorisk kjekleri, fremfor rasjonelle vurderinger som til sist avgjorde hva studentmediene fikk på Velferdstinget (VT) sitt tildelingsmøte 5. oktober. Slikt politisk teater bør VT unngå i fremtiden", skriv redaktør Aksel Kjær Vidnes i dagens Universitas. Og vidare:
"Det absurde er at det startet så bra med innstillingen fra VTs arbeidsutvalg. Det er arbeidsutvalget som først går gjennom alle søknadene og legger dem frem for VTs medlemmer (bestående av representanter fra alle lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo) med et eget forslag til hva som bør prioriteres. Deres hovedmål i år var at alle studentmediene skulle overleve 2010, til tross for sviktende inntektsgrunnlag. Intensjonen var svært god, men manglet fullstendig overbevisningskraft overfor et velferdsting som hadde bestemt seg på forhånd."

"Det er alltid interessant å høyre Velferdstinget uttale seg om studentmedier, og Velferdstingets stadig sviktande kompetanse på medier er eit sterkt signal om kor viktig det er å behalde flest mulig medier på campus. Media er eit felt som er viktig å ha kjennskap til, uansett kva sektor ein seinare tenker seg å arbeide innanfor, og formidling er ein redskap ein treng uansett kvar ein har tenkt seg etter studiene, men no har Velferdstinget innvilga kun 208 240 kroner til argument, skreiv Universitas sist veke. argument søkte om 360 000, skreiv Anne Viken, tidlegare redaktør og oppstartar av studenttidsskriftet i Uniforum.

Velferdstinget er ein funny liten studentvits.

Dette minner om gode gamle dagar, og om drama i studentmediene. Uniforum rapporterer:
Eg var leiar for innsamling av underskrifter. Det var spennande tider.

Universitas raser mot redaktørtilsetting:

foto Ola Sæter


"Måndag formiddag marsjerte heile redaksjonen i Universitas dei 500 metrane frå redaksjonslokalet til Villa Eika for å overrekkja 50 underskrifter i protest mot redaktørtilsetjinga i Styret sist fredag. Dei ville be Studentparlamentet om å presentera eit mistillitsforslag mot representantane sine i styret for Universitas. Dei møtte opne dører og eit lokale som bar tydeleg preg av hard festing i løpet av helga.


Avgjerda fekk tidlegare Universitas-redaktør og styremedlem Bjørn Egil Mikalsen til å trekkja seg frå styret.

- Desse tre studentpolitikarane har tatt ei omsynslaus, historielaus og svak avgjerd. Dei har tilsett ein ekstern kandidat i redaktørstillinga for å byggja bruer mellom Studentparlamentet og Universitas, hevdar dei, men i røynda har dei erklært krig mot heile Universitas-redaksjonen, seier Bjørn Egil Mikalsen til Uniforum.

.. and the story continues


Studentpolitikaranes inkompetanse på media ser til å vedvare.