16. des. 2009

"The Female Brain" og "Why is sex fun?"

Radiorakel idag kl 16.00 fm 99,3: Anne og Sigrid i studio:

Jared Diamond: Why is sex fun? The evolution of human sexuality.

Sex = farlig: vi kan bli overfalt.

Kvifor kvinner har skjult eggløysing i motsetning til ei rekke andre arter

Kvifor kvinner har lyst på sex gjennom heile syklus: daddy stay home

(hold han tilfreds kvar gong han har lyst, og han vil bli hos deg)

Kvifor menn går på jakt:

kva slags mann er best for kvinna (stabil mattilførsel frå ein sanker vs ineffektiv og usikker mattilførsel frå ein jeger). Kvifor ein mann gjer det best som show off, mens kvinna gjer det best med ein provider.

Sikkerhet vs status. Kvifor damer dater bad guys.

---------------------------------

"The Female Brain" av Louanne Brizendine (2007) er ei bok som skal guide deg gjennom kvinners nevropsykologi og hormonsykluser, og korleis desse gir opphav til ulike epokar i ei kvinnes liv. Samt kvifor kvinner er ulike frå menn. Ein slags bruksanvisning på kvifor vi oppfører oss som vi gjer: kvifor vi shopper, gifter oss, er utro.


Den massive nevrologisk effekten ei kvinnes hormon har gjennom ulike stadier i livssyklusen former hennes ønsker, verdiar og heile hennar perspektiv på tilværelsen.


Hormoner har så stor innflytelse at de skaper hele kvinnens virkelighetsoppfatning.


Alle desse funksjonane vi kvinner er utstyrt med, er utvikla av våre evolusjonsmessig mest overlevelsesdyktige formødre for at vi skal oppnå genetisk suksess. Vi er kort sagt overstyrt av genene våre, og våre gener er tilpassa eit samfunn på steinaldernivå.


Våre reaksjonar og handlingsmønster er tilpassa forsvar mot fysiske farer og livstruende situasjoner.


Vi har fortsatt denne steinalderhjernen inni våre kranier.


Biologiske instinkter er nøkkelen til å forstå korleis vi reagerer og oppfører oss. Blant anna kvifor vi kvinner tenker på sex maks ein gong om dagen, mens menn tenker på det heile tida.


-kvifor kvinner har fleire venninner

    - kvifor kvinner vel omsorgsyrker,

-kvifor kvinner er betre til å lese ansikt

-kvinners hjerner vil sende dei rett i fanget på ein mann

-menn liker kvinner som er sunne og pene = fruktbare kvinner

-trofasthet eller monogami hos menn er arvelig: dei har lenger gener. Dette kan du sjekke ved gentest i framtida?? så finn du ut om dette er ein mann å satse på


Symmetriske menn har betre gener, er betre i senga, men er minst trofaste.


PROBLEM: vi veit ikkje noko om korleis sosialt samkvem i steinalderen foregjekk. Teoriane er ergo bygd på hypoteser, ikkje på eksakt kunnskap. Mykje av dette er ergo svært spekulative påstander.

At kvinner som deltok i større sosiale grupper i steinalderen hadde større sjanse til å ale opp levande barn enn kvinner utan denne gruppetilhørigheten, er eit eksempel på ei hypotese.

Teoriane forfattaren bygger på steinalder-organiserte samfunn, minner mest av alt om gruppedynamikk og flokkdynamikk henta frå dyreriket. Mange av eksempla og modellane er henta frå fugleriket og overført direkte til menneske.


Er evolusjonspsykologien bullshit? Den framstår i stor grad som teoretiske forklaringar på kvifor gamle kjønnsrollemønster er det naturlige for menneska og talar på mange måtar feminismen midt i mot. Den bortforklarer også strukturelle problemer: lønnsforskjeller, kvinner og menn i ulike yrker, slankepress som eit resultat av reklam etc. Som naturviter er den vanskelig å ta heilt på alvor. Det er for mange ting som ikkje stemmer, som framstår spekulativt og som openbart er umulig å etterprøve.