13. des. 2009

Uteksaminering av nye veterinærar ved Norges Veterinærhøgskole
Hippi slår alle dei nye veterærane til gjetarar.Takk for oss, NVH. We're moving on!!