16. feb. 2010

Alle journalistar har politikarvener og sjølvsagt støttar Høgre at Stang er opent engasjert i Ap.

NRK Sogn og Fjordane lagar no i fullt alvor saker på korvidt ein journalist kan ha politikarvenner. Eg lurer litt på korleis det står til der heime når dei kan lage saker utav slike ting som dette:

"Partisekretær i Sogn og Fjordane Arbeidarparti, Eirik Aarek, meiner journalistar bør få lov til å vere vener med politikarar (...)."

Det ser ut til å vere låg kunnskap om korleis journalistar og politikarar samarbeider og jobbar ilag i kulissene.

Vidare: "Aarek trur dei fleste journalistar ikkje har noko imot å vere ven med politikarar i nettsamfunnet, men at ein av omsyn til arbeidsgjevar vegrar seg for at "ingen skal bli tekne på det"."

Meiner han dette seriøst? Å ha politikarvenner på nettsamfunn, er det eit problem? Sjølvsagt har vi det. Kva slags verd er det Aarek lever i? Eg har mange politikarvener på Facebook. Det er ein effektiv plattform for kommunikasjon og utveksling av linkar, info og debatt mellom journalistar og politikarar. Lik det eller ei. Dette er virkeligheten.

Det kan sjå ut til at sakene hos NRK er tufta på ein slags utopisk ide om objektivitet i journalistikken. Den tanken er død for lenge sidan. Objektiv journalistikk finst ikkje, og har aldri eksistert. NRK hadde laga langt meir spenstige saker om dei heva ambisjonane sine til anna enn å debattere og få uttalelser om selvfølgeligheter. Enkelt stoff som alltid engasjerer.

Men, når det er sagt, meiner eg Firda-redaktør Jan Atle Stang ikkje bør engasjere seg politisk. Det er stor kilnad på å ha politikarvener og å engasjere seg i politikken. Det siste skal ein journalist ikkje gjere, av hensyn til integritet og roller. At ein journalist har eit politisk standpunkt han ikkje flaggar offentlig, er ein menneskerett.

Ingen treng tilkjennegi sin politiske ståstad, heller ikkje journalistar sjølv om dette er ein typisk kritikk frå høgresida. Og kvifor kjem dei med denne kritikken om at journalistar er venstrevridde kvar gong det er debatt om journalistars politiske ståstad? Fordi høgresida hevdar alle journalistar er venstrevridde, og at medieframstillinga blir deretter. Difor kjem også ros av Stang for å stå fram som Ap-medlem sjølsvagt frå høgre. Alt er som det pleier. NRK bringer ingenting nytt inn.