28. feb. 2010

Økologisk landbruk: stort forbruk av emballasje, lange transportavstandar og storskala produksjon

I helgas Dagens Næringsliv magasinet, var det ein reportasje om økonomen Mark Boyle som har levd i ei husvogn i 15 månader utan pengar.

Ein skulle tru at denne typen fyr, var ein av dei som naivt omfavna økoditt og datt, men dette er ein mann som har satt seg inn i sakene. Han går ikkje på økobløffemerkevara.

Blant anna står dette i artikkelen: "I fem år hadde Boyle arbeidet som bestyrer av to bedrifter som produserte økologisk mat, men han ble stadig mer frustrert. Den økologiske matindustrien var et langt sprang i riktig retning, men hadde de samme miljømessige lytene som den konvensjonelle: overforbruk av plastemballasje, frakt over lange avstander og store bedrifter som kjøper opp små. "

Og: "Det er blitt så mange ledd mellom forbruker og produsent at folk ikke ser omfanget av ødeleggelsene og lidelsene involvert i produksjon av mat og andre varer".

Det finst håp om at stadig fleire vil avsløre merkevarebløffen "økomat", og kreve reell økomat som erstatning. I mellomtida fortset eg med folkeopplysning på vegne av global overlevelse og klodens miljø.

Mantra bør vere: KREV REELL ØKOMAT! BOIKOTT DEBIO-VARER!!