23. feb. 2010

Kva tjener det norske forbrukarar å ha det falske skillet mellom økologisk og konvensjonell mat i Norge?

I realiteten er det så og sei ingen skilnad, men Øikos framprovoserar konflikter og påstår hardnakka at der er skilnader på økologisk og konvensjonelt landbruk. Av og til lurer eg på om dei er totalt blotta for elementær kunnskap i biologi. Du skal tru godt på nissen for å tru at økologisk landbruk i Norge er noko anna enn ein avart av konvensjonelt.

Vi har sett ei konvensjonalisering av det økologiske landbruket både nasjonalt og internasjonalt, skriv Bjørn Egil Flø i dagens Klassekampen. Det er sant. Skilnadane er marginale, om dei finst.

Lat oss ta to banale ting: kilde er Bioforsk.

Under svenske forhold er det bare marginale forskjeller mellom kyr på økologiske og konvensjonelle gårder mht. jurhelse, reproduksjon, lengde på produksjonstiden og metabolisme rundt kalving og tidlig laktasjon. Dette indikerer at dyrehelsen under økologisk melkeproduksjon er like god som den konvensjonelle på disse områdene”. Nils Fall, 2009


En rekke uavhengige undersøkelser har gitt samme konklusjon: Det kan ikke påvises forskjeller i ernæringsmessig kvalitet mellom økologisk og konvensjonelt produserte matvarer.


Kvifor tillates ikkje avløpsslam som gjødsel i økologisk landbruk?

Svar: Fordi det i følge den biodynamiske lære er slik: Folkegjødsel er "død" gjødsel som ikkje inneheld dei kosmiske livskreftene som blir kalt "jeg krefter".

Det er så useriøst og dumt at eg har store problemer med å forstå at Øikos virkelig kan gå ut og kreve Biola produsert av økomelk. Økomelk og konvensjonell melk er same shit, different wrapping. Øikos bedriv bevisst spreiing av desinformasjon og forbrukerlureri. Det spørs om dei ikkje bør henvisast til Forbrukarkontoret, eller høgare instans for å drive villeiande reklame og spreiing av løgn. Øikos er og blir useriøse. Det har dei idag bevist atter ein gong med sitt, unnskyld uttrykket, idiotiske krav om at Biola skal framstillast av "økomelk". Øikos veit like godt som meg at økomelk og konvensjonell melk er same shit. Dei driv med forbrukerbedrag, lite anna.